Aangeboren afwijkingen: hazenlip, open gehemelte,...

Er zijn diverse aangeboren afwijkingen aan de mond of het aangezicht. De lipspleet – ook wel hazenlip genoemd – is de lichtste vorm. Delen van de bovenlip sluiten dan niet aan elkaar. Een lip-kaakspleet is een zwaardere afwijking: het defect strekt zich uit tot de bovenkaak en de tandenrij. Wanneer ook het gehemelte niet aan elkaar sluit, spreekt men van een lip-kaak-gehemeltespleet. Zo'n spleet in het gehemelte kan ook apart voorkomen. De neusholte is dan zichtbaar in de mond.

Behandeling op jonge leeftijd

De behandeling gebeurt vaak op zeer jonge leeftijd. Maar vaak zijn er ook tijdens de latere levensjaren extra ingrepen nodig. Ook wordt er aandacht besteed aan de stand van de tanden en is er begeleiding door een logopedist.

Op consultatie bij MKA Antwerpen

Het team van MKA Antwerpen bespreekt uitgebreid de aangewezen behandeling met u én het verloop ervan. Maak vandaag uw afspraak via 03 320 58 18 of het consultatieformulier op deze website.