Neuscorrectie

neuscorrectie.jpg

De neus is een bijzonder deel van het gelaat. Samen met uw ogen vormt hij de driehoek die de meeste aandacht trekt bij een eerste oogcontact. Daarom zijn mensen vaak gevoelig voor hun neus. Zelfs de kleine details ervaren ze als heel storend. Uw chirurg neemt daarom eerst de tijd om uw verwachtingen gedetailleerd in kaart te brengen.

Tijdens de ingreep maakt hij een incisie aan de binnenzijde van de neus. Hij legt het neusskelet bloot, zodat hij dat kan corrigeren. Indien nodig gebruikt hij een implantaat. Deze ingreep vindt meestal plaats onder narcose. Voor kleinere ingrepen volstaat een plaatselijke verdoving.