Craniosynostose: vergroiing van de schedelnaden

Een schedel is opgebouwd uit botplaten die samenhangen door naden. Bij volwassenen zijn die naden verbeend, bij kinderen nog niet. Bij de geboorte is dat heel belangrijk: de schedelplaten schuiven over elkaar wanneer de baby het geboortekanaal passeert. Ook voor de groei van het kind zijn deze naden onmisbaar. Want de hersenen groeien fors en de flexibele schedel groeit mee. Sluit één van de naden voor de leeftijd van acht jaar? Dan raken de hersenen bekneld en ontstaat er te veel druk in de schedel. Dat heet craniosynostose.

 

Behandeling op jonge leeftijd

Een operatie is de aangewezen behandeling. Een mogelijke achterstand in de ontwikkeling, en de sociale gevolgen van deze afwijking zijn de belangrijkste redenen om snel te handelen.

Eerst maakt uw specialist een 3D-scan van de schedel. Tijdens de operatie maakt hij de dichtgegroeide naad weer open. Maar vaak zijn ook uitgebreide correcties nodig. Want de reeds bestaande afwijkingen herstellen niet spontaan. Bij voorkeur vindt de ingreep plaats vóór de eerste verjaardag van het kind. Een schedeldakreconstructie – eventueel aangevuld met een gedeeltelijke oogkascorrectie – is dan meestal voldoende. Bij eenaantal vormen van craniosynostose zijn ook op latere leeftijd operaties nodig.

 

Op consultatie bij MKA Antwerpen

Het team van MKA Antwerpen bespreekt uitgebreid de aangewezen behandeling met u én het verloop ervan. Maak vandaag uw afspraak via 03 320 58 18 of het consultatieformulier op deze website.