Dr Stevens

Verwelkoming Dr. Stevens

In  2016 verwelkomde MKA Antwerpen dr. Sten Stevens.

Hij studeerde Geneeskunde aan de UA waarna hij de opleiding tandkeelkunde aan de KUL volgde.

Sinds 2010 specialiseerde dr. Stevens zich in de MKA-chirurgie, het eerste jaar in Brugge (St. Jan), daarna in Arnhem (Nederland, Rijnstate). De laatste 2 jaar van zijn opleiding vonden plaats in Antwerpen (ZMACK).

Tijdens zijn opleiding tot Mond- Kaak- en Aangezichtschirurg kwamen alle deelgebieden van het vak ruim aan bod, in het bijzonder bekwaamde hij zich in de orthognatische chirurgie met inbegrip van de nieuwste 3D-technieken.

Na het afstuderen als MKA-chirurg in 2014 trok hij naar het Verenigd Koninkrijk voor een fellowship dermatochirurgie en esthetische aangezichtschirurgie (Poole, UK).

"Ik heb een warme en speciale belangstelling voor de orthognatische chirurgie en de dermatochirurgie. Vorm, functie en esthetiek gaan hierbij hand in hand en een patiëntgerichte, kwalitatieve zorg met een multidisciplinaire aanpak staan centraal."