Nazorg

Operatieve behandeling onder volledige narcose

Na uitwerking van de verdoving of later, kunnen wondpijnen, zwelling van de wang (kin of ooglid) optreden, mogelijk ook beperking van mondopening, evenals lichte slikstoornissen.

Verkleuring van het aangezicht door bloeduitstortingen zijn mogelijk. Gewoonlijk bereikt de zwelling zijn hoogtepunt de tweede dag na de operatie. Om verwikkelingen te voorkomen volgen hier een paar richtlijnen:

 • Na een ingreep onder narcose mag u niet zelf met de wagen naar huis rijden.

 • In de uren volgend op de operatie mag u geen grote lichamelijke inspanningen leveren.

 • Wanneer op de wonde een kompres gelegd wordt, mag deze na ongeveer 1 uur verwijderd worden.

 • Gelieve niet te eten of drinken zolang de plaatselijke verdoving nog niet is uitgewerkt, de eerste 12 uren adviseren we koude, zachte voeding.

 • Wanneer de wonde na het uitwerken van de verdoving nog een bloeding vertoont, moet u een nieuw kompres ten minste voor 1 uur op de wonde drukken door er op te bijten.

 • Geen mondspoelingen noch tanden poetsen in de eerste 8 uur, daarna voorzichtig de mond spoelen en de tanden poetsen vanaf de dag na de ingreep.

 • Antibiotica en pijnstillers mogen dezelfde dag gestart worden. U neemt het doosje antibiotica uit en de pijnstillers zolang ze nodig zijn.

 • De hechtingen zijn zelf verterend, dit kan 5-6 weken duren.

 • Het ijspak mag u mee naar huis nemen en zoveel mogelijk tegen de wangen houden gedurende de eerste 2 dagen.

 • Volledig rook- en alcoholverbod gedurende 3 dagen.

 • Er kan een aantal dagen lipongevoeligheid zij na de ingreep.

 • Indien u nog vragen heeft kan u ons telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag tussen 08.00-18.00 u