Voorbereiding van uw opname

Kamerkeuze 

Uw arts bespreekt uw opname en de voorbereiding met u. Voordat u wordt opgenomen, krijgt u de gelegenheid om uw kamerkeuze schriftelijk te bevestigen. Uw kamerkeuze bepaalt grotendeels de prijs van uw ziekenhuisverblijf. Uw arts brengt u op de hoogte van de door hem gehanteerde supplementen.

Preoperatieve onderzoeken

Als uw arts preoperatieve onderzoeken voor anesthesie voorschrijft, kunt u hiervoor een afspraak maken aan de receptie. Op de campus Antwerpen is er elke werkdag raadpleging anesthesie van 16.00 tot 18.00 uur, behalve op dinsdag. Inschrijven kan al vanaf 15.00 uur aan de receptie. Op de campus Deurne kunt u de receptie bellen (03 320 50 00) om een afspraak te maken voor een consultatie.

Wat brengt u mee?

Voor de administratie • uw identiteitskaart • klevers van het ziekenfonds • uw SIS-kaart • het telefoonnummer van de persoon tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf • de verwijsbrief van uw arts • bij arbeidsongevallen: een schriftelijk bewijs dat het om een aangenomen arbeidsongeval gaat, de contactgegevens van uw verzekeringsmaatschappij en van uw werkgever en de verzekeringsformulieren voor arbeidsongeval • voor buitenlandse patiënten: het formulier E111 voor EU-burgers en de formulieren van uw ziekenfonds voor andere nationaliteiten • in te vullen attesten (zoals hospitalisatieverzekering, attest van werkonbekwaamheid, attesten voor terugbetaling van geneesmiddelen), geld of een betaalkaart om uw voorschot te betalen